Vrabec pokřovní

Vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis), (foto 01_00_00742), kat. 1
    1    

b_w