Kachnovití

Kachna divoká (Anas platyrhynchos), (foto 01_00_00847), kat. 1
Kachna divoká (Anas platyrhynchos), (foto 01_00_00848), kat. 1
Kachna divoká (Anas platyrhynchos), (foto 01_00_00849), kat. 1

Husa velká (Anser anser), (foto 01_00_00729), kat. 2
Kachna divoká (Anas platyrhynchos), (foto 01_00_00555), kat. 1
Polák velký (Aythya ferina), (foto 01_00_00464), kat. 1

Polák velký (Aythya ferina), (foto 01_00_00463), kat. 1
Kachna divoká (Anas platyrhynchos), (foto 01_00_00460), kat. 1
Polák chocholačka (Aythya fuligula), (foto 01_00_00459), kat. 1

    1 2  

b_w